Julita Porowska

Zapraszam Ciebie do zapoznania się z kilkoma informacjami o mojej osobie

Julita Porowska- psycholog/psychoterapeuta Smolec

O mnie

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. W codziennej praktyce psychoterapeutycznej zajmuję się terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuję także z parami i rodzinami.

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Opolskim, gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii. Ukończyłam studium terapii par w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, gdzie nabyłam umiejętności w zakresie narzędzi diagnozy par, umiejętności pracy terapeutycznej z parą w paradygmacie terapii systemowej. Poszerzyłam także wiedzę w zakresie rozumienia rodzin.

Nieustannie udoskonalam swój warsztat oraz poszerzam zakres wiedzy. Aktualnie jestem uczestnikiem 4–letniego kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, gdzie zdobywam doświadczenie oraz praktykę potrzebną do pracy terapeutycznej z rodziną, parą, dziećmi, a także do pracy indywidualnej. Odbyłam również szkolenie dotyczące podejścia behawioralno-poznawczego w psychoterapii oraz podejścia gestalt w psychoterapii, gdzie poznałam dodatkowe techniki i narzędzia, które wykorzystuję w pracy terapeutycznej. Ukończyłam także studium psychoterapii dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, gdzie zdobyłam doświadczenie z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, która mierzy się z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, spektrum Autyzmu), zaburzeniami zachowania i opozycyjno-buntowniczymi, rozwodem rodziców oraz trudnościami związanymi z rozwojem seksualnym. Poznałam również  specyfikę pracy z rodzinami zastępczymi oraz adopcjami.

Moje doświadczenie zawodowe opiera się na pracy z dziećmi, parami, rodzinami oraz pracy indywidualnej z dorosłymi. Przez wiele lat pracowałam m.in. w przedszkolu, żłobku, klubie malucha oraz jako animatorka zabaw dziecięcych. Ukończyłam pedagogiczne studia podyplomowe, które umożliwiły mi pracę w szkole podstawowej, gdzie zajmowałam stanowisko pedagoga specjalnego oraz psychologa szkolnego. Prowadziłam zajęcia psychologiczno-pedagogiczne z klasami mające charakter integracyjny, psychoedukacyjny, profilaktyczny, wychowawczy czy rozwijający kompetencje społeczne uczniów. W zależności od potrzeb przeprowadzałam rozmowy terapeutyczne indywidualne lub grupowe. Dodatkowo prowadziłam także zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Odbywałam także regularne konsultacje z rodzicami.

Obecnie prowadzę rownież zajęcia grupowe dla dzieci TUS (trening umiejętności społecznych). Ich celem jest uczenie się przez dzieci poprawnych sposobów funkcjonowania społecznego, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozpoznawania i nazywania emocji. Dzieci nabywają umiejętność efektywnej komunikacji, uczą się stawiania granic oraz przestrzegania granic drugiego człowieka.

Psychoterapia to proces, w którym podczas wspólnych spotkań w wyniku rozmowy doświadczasz odkrywania siebie, swoich pragnień, swoich potrzeb i celów. Moją rolą będzie wspieranie Ciebie w trudnych momentach oraz towarzyszenie Tobie na każdym etapie twojej pracy.

Zdaję sobie sprawę, że decyzja o podjęciu psychoterapii nie należy do najłatwiejszych, wymaga od Ciebie zarówno odwagi, jak i pewnego rodzaju wysiłku. W stosunku do każdej osoby odnoszę się ze zrozumieniem, akceptacją i dużą empatią. Ważne jest dla mnie Twoje poczucie bezpieczeństwa, dlatego zgłaszając się na terapię możesz mieć pewność, że nasze spotkania są całkowicie poufne. Masz prawo decydować o tym, ile i kiedy chcesz mówić. Pracuję w oparciu o standardy kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W swojej pracy opieram się głównie na założeniach Psychoterapii Systemowej, wykorzystuję także narzędzia i techniki stosowane w Psychoterapii Psychodynamicznej, Behawioralno-Poznawczej i Gestalt. Specjalizuję się również w diagnozie ADHD u dorosłych. Bardzo ważnym aspektem dla mnie jest indywidualne podejście do każdego pacjenta, ponieważ mam świadomość, że przychodząc do mnie mierzysz się z własnymi trudnościami, masz swoje potrzeby i oczekiwania. Szanuję także Twoją indywidualną drogę i tempo odkrywania siebie.

Praca psychoterapeuty wymaga ciągłej nauki i zdobywania wiedzy, dlatego nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach.

W czym mogę pomóc?

Kwalifikacje zawodowe

Edukacja

 1. Magister Psychologii, dyplom na Uniwersytecie Opolskim
 2. Absolwentka pedagogicznych studiów podyplomowych Uniwersytet Lingwistyczno-Techniczny w Świeciu

Kursy i szkolenia

 1. Studium Terapii Par, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.
 2. 4-letni Kurs Psychoterapii Systemowej, Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie.
 3. Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Wrocławski Instytut Psychoterapii.
 4. Osobowość narcystyczna i zaburzenia współwystępujące we współczesnym świecie. Szkolenie on-line.
 5. Sztuka dobrego życia- jak być sobą w pracy i w domu. Szkolenie on-line.
 6. Terapia schematów Szkolenie on-line.
 7. Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Webinar.
 8. Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi. Ośrodek Psychoterapii Sukces. Webinar.
 9. Diagnoza i terapia zaburzeń  zachowania dzieci i młodzieży – zachowania opozycyjno-buntownicze, zachowania dysocjacyjne i agresywne. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. Szkolenie.
 10. Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować w przypadku lęku, stresu oraz trudnych emocji dziecka i nastolatka? Szkolenie on-line